POROČILA-ZAKONODAJA

PREGLEDNA POROČILA

A-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom – V_3.52

A-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom – V_3.52 – PRIMERA

B-VZOREC_zascita_pred_delovanjem_strele – V_3.5

B-VZOREC_zascita_pred_delovanjem_strele – V_3.52 – PRIMER

C-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom_in_del_strele – V_3.52

C-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom_in_del_strele – V_3.52 – PRIMER

D-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom_GRADBENI_PROVIZORIJ – V_3.52

D-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom_GRADBENI_PROVIZORIJ – V_3.52 – PRIMER

E-VZOREC_zaščita_pred_el_udarom_FOTONAPETOSTNI SISTEMI – V_2.00

ZAKONODAJA – STRELOVODNE INŠTALACIJ

Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano do 01.06.2009

– Pravilnik o tehniški predpisih za strelovode (Ur. list SFRJ št. 13/68)
.
– Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09, 2/12)

Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 01.06.2009

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09, 2/12)
.
Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2013
.
Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2009

ZAKONODAJA – ELEKTRIČNE INŠTALACIJ

Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 02.03.1988

– Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za napeljevanje el. instalacij v stavbah (Ur. l. SFRJ št. 43/66);

Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano med 02.03.1988 in 01.06.2009

Pravilnika o tehničnih normativih za NN električne inštalacije (Ur. l. SFRJ št. 53/88)
.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12)
.
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 01.06.2009

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12)
.
Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2013
.
Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2009
.
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)