ZA IZVAJALCE ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ

Spoštovani!

Po vsaki končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, strojev in naprav, po spremembah, obnovah, popravilih in občasno je treba opraviti preverjanje ustreznosti in kakovosti električnih inštalacij, njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnosti ter uporabe predpisanih gradbenih proizvodov (vgrajene električne inštalacije).

IZVAJAMO VSE VRSTE PREGLEDOV

Vsi ki potrebujete in želite zagotoviti visoko raven zaščite, varnosti, zanesljivosti ter zdravja oseb v skladu z veljavno zakonodajo in z zadnjim stanjem inženirske prakse, vabimo, da nas kontaktirate. Opravljamo vse vrste pregledov zaščit za:

– ENO IN DVO STANOVANJSKE ZGRADBE
– STANOVANJA in STANOVANJSKE BLOKE
– ŠOLE, VRTCE
– INDUSTRIJSKE OBJEKTE
– INŽENIRSKE OBJEKTE
– ELEKTRO ENERGETSKE OBJEKTE (TP, RTPji,…)
– KMETIJSKE OBJEKTE
– EX OBJEKTE
– PODJETJA in POSLOVNE PROSTORE
– JAVNO RAZSVETLJAVO
– SONČNE oz. FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE
– EL. POLNILNE POSTAJE ZA AVTOMOBILE
– OBJEKTE ZA SAMOOSKRBO …

– GRADBENE PROVIZORIJE

PRAV TAKO NUDIMO PREGLEDE ZA VSE VRSTE EL. STROJEV, EL. DVIGAL, RAZDELILNIKOV IN ZASILNE RAZSVETLJAVE !!!

NUDIMO USPOSABLJANJE PREGLEDNIKOV ZA IZPIT NPK – NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA PREGLEDOVANJE ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ

V KAKŠNEM ČASU JE POTREBNO IZVESTI PREGLEDE ?

-> ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE (odpri)

-> ZA STRELOVODNE INŠTALACIJE (odpri)

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI, KO IZBIRAMO NAŠEGA PREGLEDNIKA, MERILCA, IZVAJALCA?

Na ugodno ceno in na to, da nam kvaliteten pregled vzame najmanj časa. Vendar se je potrebno zavedati, da je varnost zagotovljena le v primeru doslednega izvajanja meritev ter izvedbe celotnega postopka. Hitro vzorčno preverjanje ali izvajanje le ene ali dveh tipov meritev ne zadošča. V naprej se prepričajte, kakšna merilna poročila boste prejeli ob zaključku. Najvišjo stopnjo varnosti v objektu je moč zagotoviti le ob periodičnih izvajanjih pregledov in meritev. Priložen mora biti zapisnik odkritih napakah in ugotovljenih pomanjkljivostih. Pri vsaki ugotovljeni neustreznosti mora biti podana predlagana rešitev za odpravo pomanjkljivosti, ki se evidentira z datumom odprave ter podpisom odgovorne osebe…