STORITVE

IZVIJMO VSE VRSTE PREGLEDOV ELEKTRIČNIH IN STRELOVODNIH INŠTALACIJ ZA:

 – ENO IN DVO STANOVANJSKE ZGRADBE
 – STANOVANJA in STANOVANJSKE BLOKE
 – ŠOLE, VRTCE
 – INDUSTRIJSKE OBJEKTE
 – INŽENIRSKE OBJEKTE
 – ELEKTRO ENERGETSKE OBJEKTE (TP, RTPji,…)

 – KMETIJSKE OBJEKTE
 – EX OBJEKTE
 – PODJETJA in POSLOVNE PROSTORE
 – JAVNO RAZSVETLJAVO
 – SONČNE oz. FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE
 – EL. POLNILNE POSTAJE ZA AVTOMOBILE
 – OBJEKTE ZA SAMOOSKRBO

 – GRADBENE PROVIZORIJE…

PRAV TAKO NUDIMO PREGLEDE ZA VSE VRSTE EL. STROJEV, EL. DVIGAL, RAZDELILNIKOV in ZASILNE RAZSVETLJAVE !!!

PRI ZGORAJ NAVEDENIH OBJEKTIH NUDIMO PREGLEDE, POSKUSE in MERITVE ZA:

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

PREGLEDI, POSKUSI IN MERITVE ZAŠČITE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM


meritev napetosti dotika
meritev zaščitnih stikal na diferenčni tok (RCD stikala)
meritev impedance okvarne in kratkostične zanke
meritev izolacijske upornosti do 10kV
meritev neprekinjenost zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno izenačevanje potencialov ter ozemljitvenih vodnikov
meritev dodatne izenačitve potenciala
– meritev el. upornosti tal in sten neprevodnih prostorov
– meritev električne upornosti polprevodnih tal
– meritev koraka, dotika…

STRELOVODNE INŠTALACIJE

ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE


meritev kratkostične strelovodne zanke
meritev galvanske neprekinjenosti strelovodne zanke
meritev ponikalne. oz ozemljilne upornosti objketa
meritev galvanskih povezav kovinskih delov in mas
meritev izenačitve potencialov
– meritev prenapetostne zaščite
– meritev specifične upornosti tal

SONČNE ELEKTRARNE – FOTOVOLTAJIKA

MERITEV KVALITETE in VARNOSTI SONČNIH ELEKTRARN


meritev zaščite pred električnim udarom na AC in DC strani
meritev zaščite pred delovanjem strele
meritev zaščite razmernika
meritev izolacijske upornosti na AC in DC strani
meritev galvanskih povezav konstrukcije, modulov…
meritev zaščite modulov/stringov elektrarne
– meritev prenapetostne zaščite
meritev PODNAPETOSTNE zaščite
– analiza posameznih modulov

POLNILNICE ZA AVTOMOBILE

MERITEV POLNILNIC ZA AVTOMOBILE


meritev zaščite pred električnim udarom
meritev izolacijske upornosti 
meritev galvanskih povezav
preiskus postaje s simoliranim priključkom

KAKOVOST in PORABA ELEKTRIČNE ENRGIJE

MERITEV KAKOVSTI in PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE


meritev napetosti po standardu EN 50160
meritev napetosti, toka, moči, delovne in jalove energije…
meritev harmonskih komponent
meritev napetostnih anomalij
meritev porabe el. energije
– analize omrežij

KOMUNIKACIJSKE MREŽE

MERITEV KOMUNIKACIJSKIH MREŽ


meritev računalniških mrež
meritev telefonskih mrež